تبلیغات
جاسک اسلامی - چرا در زمان خلافتِ ... ، نقل احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله - ممنوع بود؟؟؟!!!

امام ذهبی در کتاب « سیرأعلام النبلاء » می نویسد:

« آری عُمَر اینچنین بود! او می گفت: .....

از پیامبر- صلی الله علیه و آله - کمتر حدیث نقل کنید و چندین صحابی پیامبر- صلی الله علیه و آله - را نسبت به نشر احادیث توبیخ کرد! آری این شیوه و مذهب و ایده عُمَر و غیر عُمَر بود ».[1]

و همچنین طبری در کتاب « تاریخ الأمَم و المُلُوک » می نویسد:

« هر وقت خلیفه( عُمَر)، مردم، حاکم و یا استانداری را برای نقطه ای اعزام می کرد، به او اینچنین سفارش می کرد: فقط قرآن بخوانید و از محمد- صلی الله علیه و آله- کمتر روایت نقل کنید و من هم با شما هم صدا هستم ».[2]

و همچنین حاکم نیشابوری در کتاب « المستدرک علی الصحیحین » می نویسد:

« قرظة بن کعب انصاری می گوید: هنگامیکه قصد عزیمت به کوفه را کردیم، عمر بن الخطاب تا منطقه « صرار » به بدرقه ما آمده و گفت: می دانید چرا شما را بدرقه کردم؟ گفتیم: لابد بخاطر اینکه ما از صحابه رسول الله- صلی الله علیه و آله- هستیم؟ گفت: شما وارد آبادی و روستایی می شوید که قرآن می خوانند، مبادا آنان را با خواندن و قرائت احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- از خواندن قرآن بازدارید! تا می توانید از پیامبر- صلی الله علیه و آله- حدیث کم نقل کنید ».[3]

و همچنین امام ذهبی در کتاب « تذکرة الحفاظ » می نویسد:

« عُمَر سه نفر ( از صحابه رسول خدا- صلی الله علیه و آله- ) به نامهای ابن مسعود، ابوالدرداء و ابومسعود انصاری را زندانی کرد و به آنان اعتراض نمود که چرا از پیامبر- صلی الله علیه و آله- زیاد حدیث نقل کرده اید؟! ».[4]

و به نقل دیگر از حاکم نیشابوری و امام ذهبی چنین نقل شده است که:

« عُمَر، ابن مسعود و ابوالدرداء و ابوذر را زندانی کرد و آنان را به جُرم اشاعه دادن و نقل احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- توبیخ نمود و آنان را تا آخر خلافتش محکوم به اقامت اجباری در مدینه کرد »!!![5]

حال با توجه به این مطالبی که از علماء بزرگ اهل سنت در کتب معروفشان نقل شد، سوال ما این است که براستی چرا جناب عُمَر از نقل احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- مُمانعت می کرده است و صحابی رسول خدا را توبیخ و زندانی می کرده است؟ مگر نقل احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- جُرم محسوب می شده که ناقلین احادیث ایشان باید زندانی شوند؟ و مگر در احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- چه حقایقی بیان شده بوده که جناب خلیفه از فاش شدن آن مطالب ترس و واهمه داشته؟؟؟

از برادران و علماءِ اهل سنت خواهشمندیم بیان کنند که علت این کار عُمَر چه بوده است؟ آیا براستی چنین شخصی که از نقل احادیث پیامبر- صلی الله علیه و آله- جلوگیری می کرده و صحابی بزرگ ایشان را ( که به نظر خودتان عادل هستند و ... )، زندانی می کرده شایستگی خلافت پیامبر- صلی الله علیه و آله- را دارد؟

( امیداریم منصفانه و بدور از تَعَصُّب پاسخ سؤال ما را بدهید ).

[1] . نرم افزار المکتبة الشامله- سیرأعلام النبلاء( مصدر الكتاب: موقع یعسوب )- فصل فی بقیة کبراء الصحابه-  باب ابوهریره- جزء2- ص601:

« یحیى بن أیوب، عن ابن عجلان: أن أبا هریرة كان یقول: إنی لاحدث أحادیث، لو تكلمت بها فی زمن عمر، لشج رأسی. قلت: هكذا هو كان عمر رضی الله عنه یقول: أقلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم. وزجر غیر واحد من الصحابة عن بث الحدیث ; وهذا مذهب لعمر ولغیره. فبالله علیك، إذا كان الاكثار من الحدیث فی دولة عمر، كانوا یمنعون منه، مع صدقهم وعدالتهم وعدم الاسانید ».

[2] . نرم افزار المکتبه الشامله- تاریخ الطبری(مصدر الكتاب : موقع یعسوب)- باب ذکر بعض سیره( سیر عُمَر )- جزء3- ص273:

« وحدثنا أبو كریب قال حدثنا أبو بكر بن عیاش قال سمعت أبا حصین قال كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم یشیعهم فیقول إنی لم أستعملكم على أمة محمد صلى الله علیه وسلم على أشعارهم ولا على أبشارهم إنما استعملتكم علیهم لتقیموا یهم الصلاة وتقضوا بینهم بالحق وتقسموا بینهم بالعدل وإنی لم أسلطكم على أبشارهم ولا على أشعارهم ولا تجلدوا العرب فتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها ولا تغفلوا عنها فتحرموها جردوا القرآن وأقلوا الروایة عن محمد صلى الله علیه وسلم وأنا شریككم وكان یقص من عماله وإذا شكى إلیه عامل له جمع بینه وبین من شكاه فان صح علیه أمر یجب أخذه به أخذه به ».

[3] . نرم افزار المکتبه الشامله- المستدرک علی الصحیحین للحاکم(مصدر الكتاب : موقع جامع الحدیث)- کتاب العلم- باب و منهم یحیی بن أبی المطاع القرشی- جزء1- ص339:

« 319 - حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، قال : سمعت سفیان بن عیینة ، یحدث ، عن بیان ، عن عامر الشعبی ، عن قرظة بن كعب ، قال : خرجنا نرید العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال : « أتدرون لم مشیت معكم ؟ » قالوا : نعم ، نحن أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم مشیت معنا ، قال : « إنكم تأتون أهل قریة لهم دوی بالقرآن كدوی النحل فلا تبدونهم بالأحادیث فیشغلونكم ، جردوا القرآن ، وأقلوا الروایة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم ، وامضوا وأنا شریككم » فلما قدم قرظة قالوا : حدثنا ، قال : نهانا ابن الخطاب « هذا حدیث صحیح الإسناد ، له طرق تجمع ویذاكر بها وقرظة بن كعب الأنصاری صحابی سمع من رسول الله صلى الله علیه وسلم ومن شرطنا فی الصحابة أن لا نطویهم ، وأما سائر رواته فقد احتجا به ».

[4] . نرم افزار المکتبه الشامله- تذکرة الحفاظ (ذهبی)- الطبقه الأولی من الکتاب- جزء1- ص7 :

« وقد روى شعبة وغیره عن بیان عن الشعبی عن قرظة بن كعب قال لما سیرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لم شیعتكم قالوا نعم تكرمة لنا قال ومع ذلك أنكم تأتون أهل قریة لهم دوى بالقرآن كدوی النحل فلا تصدوهم بالأحادیث فتشغلوهم جردوا القرآن واقلوا الروایة عن رسول الله وأنا شریككم فلما قدم قرظة بن كعب قالوا حدثنا فقال نهانا عمر رضی الله عنه الدراوردی عن محمد بن عمرو عن أبی سلمة عن أبی هریرة وقلت له أكنت تحدث فی زمان عمر هكذا فقال لو كنت أحدث فی زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنی بمخفقته معن بن عیسى أنا مالك عن عبد الله بن إدریس عن شعبة عن سعد بن إبراهیم عن أبیه أن عمر حبس ثلاثة بن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاری فقال قد أكثرتم الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه و سلم بن علیة عن رجاء بن أبی سلمة قال بلغنی أن معاویة كان یقول علیكم من الحدیث بما كان فی عهد عمر فإنه كان قد أخاف الناس فی الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه و سلم ».

[5] . نرم افزار المکتبه الشامله- المستدرک علی الصحیحین للحاکم(مصدر الكتاب: موقع جامع الحدیث)- کتاب العلم- باب و منهم یحیی بن أبی المطاع القرشی- جزء1- ص365 :

«345 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالویه ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، وأخبرنی أحمد بن یعقوب الثقفی ، ثنا محمد بن أیوب ، أنبأ أبو عمر الحوضی ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهیم ، عن أبیه ، أن عمر بن الخطاب ، قال لابن مسعود ولأبی الدرداء ولأبی ذر : « ما هذا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم ، وأحسبه حبسهم بالمدینة حتى أصیب » حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا محمد بن الحسن بن علی بن بحر البری ، ثنا عبد الله بن جعفر البرمكی ، ثنا معن بن عیسى ، ثنا مالك بن أنس ، حدثنی عبد الله بن إدریس ، عن شعبة ، فذكر الحدیث بإسناده نحوه . « هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، وإنكار عمر أمیر المؤمنین على الصحابة كثرة الروایة ، عن رسول الله صلى الله علیه وسلم فیه سنة ، ولم یخرجاه ».

نرم افزار المکتبه الشامله- سیرأعلام النبلاء(مصدر الكتاب : موقع یعسوب)- فصل فی بقیة کبراء الصحابه- باب ابوالدرداء- جزء2- ص345 :

« شعبة، عن سعد بن إبراهیم، عن أبیه: أن عمر قال لابن مسعود، وأبی ذر، وأبی الدرداء: ما هذا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه وسلم ! وأحسبه حبسهم بالمدینة حتى أصیب ».


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها