تبلیغات
جاسک اسلامی - نظر علماء و بزرگان اهل سنت در مورد معاویه چه بوده است؟

امام ذهبی در کتاب « میزان الاعتدال » می نویسد:

« مخلد شعیری نقل می کند: در جلسه درس عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه به میان آمد، عبدالرزاق فوراً موضع گرفته و گفت: مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیف نکنید ».[1]


 

و همچنین « زیاد بن أیّوب می گوید: از یَحیی بن عبدالحمید حمانی شنیدم که می گوید: معاویه پِیرو آئینِ اسلام نبود ».[2]

و همچنین امام ذهبی در کتاب « سیر أعلام النبلاء » می نویسد:

« ابن طاهر می گوید: حاکم نیشابوری ( صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین ) از معاویه رویگردان بوده و در بدگویی از او و خاندان او غلو می کرده و هرگز عذر خواهی نمی کرده است!

می گویند: روزی ابوعبدالرحمن سلمی بر او( حاکم نیشابوری ) وارد شده ( در همان روزهایی که خانه نشین شده و طرفداران بنی امیه منبر و مجلس درس او را تعطیل و از بیرون آمدن او از منزل ممانعت می کردند ) و به او گفت: چه می شد که به مسجد می آمدی و کمی از فضائل برای معاویه ولو یک حدیث نقل می کردی و خودت را از این گرفتاری و ممنوع الخروج بودن راحت می کردی؟ که حاکم نیشابوری در جواب چند مرتبه گفت: لایجیئ من قلبی، یعنی هرگز دلم راه نمی دهد و چنین مطلبی را نمی توانم بر زبان جاری کنم ».[3]

و همچنین امام علی بن جعد می گوید: « هیچ ناراحت نمی شوم اگر خداوند معاویه را عذاب دهد ».[4]

با توجه به این مطالبی که از بزرگان اهل سنت نقل شد، مبنی بر اینکه معاویه بر دیانت غیر اسلام بوده و همچنین بزرگان اهل حدیث از اهل سنت همانند حمّانی او را غیر مسلمان خوانده و بعضی دیگر چون عبدالرزاق و حاکم نیشابوری و امام علی بن جعد بغدادی او را شدیداً مبغوض می داشتند، با توجه به این مطالب چرا شما برای معاویه احترام خاصی قائل هستید و او را بعنوان خال المومنین ( دایی مومنین ) خطاب می کنید؟[1] . نرم افزار المکتبه الشامله- میزان الاعتدال(مصدر الكتاب : موقع یعسوب )- جزء2- ص610 :

« العقیلى، حدثنى أحمد بن زكیر الحضرمی، حدثنا محمد بن إسحاق بن یزید البصری، سمعت مخلدا الشعیرى یقول: كنت عند عبد الرزاق فذكر رجل معاویة، فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبى سفیان ».

2. نرم افزار المکتبه الشامله- میزان الاعتدال(مصدر الكتاب : موقع یعسوب )- جزء4- ص392 :

« قال زیاد بن أیوب: سمعت یحیى الحمانى یقول: كان معاویة على غیر ملة الاسلام ».

3. نرم افزار المکتبه الشامله- سیر أعلام النبلاء(مصدر الكتاب : موقع یعسوب )- الطبقة الثانیه و العشرون- باب الحاکم محمد بن عبدالله بن محمد- جزء17- ص175 :

« وكان منحرفا غالیا عن معاویة رضی الله عنه وعن أهل بیته، یتظاهر بذلك، ولا یعتذر منه، فسمعت أبا الفتح سمكویه بهراة، سمعت عبد الواحد الملیحی، سمعت أباعبد الرحمن السلمی یقول: دخلت على الحاكم وهو فی داره، لا یمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبی عبد الله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج، فقلت له: لو خرجت وأملیت فی فضائل هذا الرجل حدیثا، لاسترحت من المحنة، فقال: لا یجئ من قلبی، لا یجئ من قلبی ».

4. نرم افزار المکتبه الشامله-  سیر أعلام النبلاء(مصدر الكتاب : موقع یعسوب )- الطبقة الحادیه عشرة- باب علی بن جعد- جزء10- ص464 :

« قال أحمد بن إبراهیم الدورقی: قلت لعلی بن الجعد: بلغنی أنك قلت: ابن عمر ذاك الصبی، قال: لم أقل، ولكن معاویة ما أكره أن یعذبه الله ».


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها