تبلیغات
جاسک اسلامی - مناظره امام رضا با عالمی سنی درباره ابوبكر !!

عده ای از امام رضا (ع) خواهش كردند كه در حضور مامون در مناظره ای در مورد امامت شركت كند .

امام پذیرفت ،  مجلسی تشكیل شد و یحیی بن ضحاك سمرقندی برای بحث با او دعوت شد .

امام فرمود : « بپرس »

او گفت : « شما بپرسید ای پسر رسول خدا تا ما به سوال شما افتخار كنیم »

امام فرمود : ای یحیی ، نظر تو درباره كسی كه ادعا می كند راستگوست ولی به راستگویان ، نسبت دروغ گویی می دهد چیست ؟ آیا چنین كسی راستگو پیرو دین حق است یا دروغگو ؟

یحیی مدتی به فكر فرو رفت و چیزی نگفت .

مامون گفت « چرا جواب نمی دهی ؟ »

یحیی گفت :« سوالی از من كرد كه نمی توانم پاسخ دهم . »

مامون از امام رضا پرسید : «منظورتان از این سوال چه بود ؟ »

امام فرمود : « من از یحیی با كنایه پرسیدم اگر ابوبكر راستگو بوده ، پس راویان صادق و راستگو كه گفته اند ابوبكر بر فراز منبر رسول خدا اعلام كرد : شما مرا امیر خود قرار دادید ولی من بهتر از شما نیستم  » باید این سخن هم راست باشد و اگر این سخن ابوبكر راست باشد می گوییم امیر باید از رعیت بهتر باشد ، پس ابوبكر امام نیست .

همچنین از قول ابوبكر نقل كرده اند كه گفته است : « من شیطانی دارم كه مرا وسوسه می كند و من گرفتار او هستم » اگر ابوبكر راستگوست و این سخن هم راست است ، پس نمی تواند امام باشد چون شیطان نمی تواند در امام تصرف كند .

سخن حضرت كه به اینجا رسید مامون آنچنان ناراحت و عصبانی شد كه بی مقدمه فریاد كشید كه همه ی آن عده متفرق شدند .

سپس رو كرد به بنی هاشم و گفت « مگر من نگفتم حضرت رضا را شروع كننده بحث قرار ندهید و بر علیه او جمع نشوید ؟! اینها علمشان از علم رسول الله است ! »  

مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 351     احتجاج طبرسی ، ص 475 ـ 479.

بیننده گرامی بنازیم به این امام که بدون اینکه عالم سنی حرفی بزند او را مغلوب کرد و راه پس و پیش را بر او بست .                        


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها