تبلیغات
جاسک اسلامی - روشی نوین برای اثبات پیام غدیر !!

روزی یكی از دوستان سنی به دیدنم آمده بود .

گفتگوی مفصلی درباره حقانیت اهل بیت داشتم از جمله به خطبه ی حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) در غدیر خم استناد كردم .

ایشان می گفت : مولا در این حدیث به معنای دوست آمده است . نهایتا هر چه دلیل آوردم قبول نكرد . خداحافظی كرد و به سمت بلوچستان حركت كرد .

یك ساعت از رفتنش گذشته بود كه به او زنگ زدم و گفتم : كار خیلی مهمی با شما دارم باید برگردی!!! گفت : من باید بروم ؛ وقت ندارم برگردم ؛ خانواده ام منتظرم هستند چه كارم داری ؟ در تلفن بگو!!

گفتم : كار مهمی دارم ؛ تلفنی نمی توانم بگویم باید خودت اینجا باشی . خیلی اصرار كردم و به زور برگشت . وقتی به من رسید

گفت : چه كار مهمی داری كه من را از این همه راه برگرداندی ؟

گفتم : می خواستم بهت بگم : دوستت دارم .

گفت : همین !!!

گفتم : بله . همین را خواستم به شما بگویم .

دوستم ناراحت شد و گفت : خانواده ام منتظرم بودند و باید می رفتم این همه راه من را برگرداندی كه بگویی دوستت دارم !! اذیت می کنی ؟

گفتم : سوال من همین جا است چطور وقتی شما با عجله به سمت خانواده ی منتظرتان می روید ، و شما را از راهتان که می روید بر می گردانم تا به شما بگویم دوستت دارم ؛ ناراحت می شوی و در عقل من شک می کنی !! ولی وقتی پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) دهها هزار نفر را که با عجله به سمت خانواده ی خود که آماده ی استقبال از آنها بودند ، می رفتند سه روز در زیر آفتاب سوزان ، معطل کردند كه فقط بگوند : هر کس من را دوست دارد علی (علیه‌السلام) را دوست بدارد . این کار پیامبر (صلی الله علیه و آله) عاقلانه بود ! آیا این اقدام پیامبر (صلی الله علیه و آله) ناراحتی مسلمانان را در پی نمی داشت ؟؟ آیا آنها در عقل چنین پیامبری شک نمی کردند ؟

با این كاری كه كردم دوستم با تمام وجود احساس کرد که چه حرف خنده داری زده است و اقرار کرد که پیامبر در جریان غدیر خم ، نکته ی مهمتری می خواست بیان کند و الا بیان دوستی علی (علیه‌السلام) نیازی نبود مسلمانان را از راهشان برگردانند .

نظر یادت نره


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها