تبلیغات
جاسک اسلامی - آیا خلفاء راشدین خلیفه الرسول بودند؟

از طرفى مى‏گویید : پیامبر گرامى ( ص ) کسى را به عنوان جانشین معیّن نفرمود و به کسى هم دستور نداد تا شخص معیّنى را جانشین او قرار دهد ، بلکه مردم ، ابوبکر رإ؛"" به عنوان خلیفه معیّن کردند وابوبکر نیز عمر را خلیفه معیّن کرد و عثمان هم توسّط شوراى شش نفره تعیین شد ، و از طرفى دیگر مى‏گویید : این‏ها خلیفه وجانشین پیغمبر بودند و به آنان « خلیفه الرسول » اطلاق مى‏کنید . آیا این کار ، دروغ بستن به رسول گرامى نیست؟ که مطابق حدیث متواتر « من کذب علیّ متعمّداً فلیتبّؤ مقعده من النّار » صحیح البخاری ، ج ۱ ص ۳۶ ، ۲ / ۸۱ ، ج ۴ ص ۱۴۵ ، ج ۷ ص ۱۱۸ قال ابن الجوزی : رواه من الصحابه ثمانیه وتسعون نفساً ، الموضوعات ، ج ۱ ص ۵۷ ، وقال النووی : قال بعضهم : رواه مائتان من الصحابه ، شرح مسلم للنووی ، ج ۱ ص ۶۸ . هر گونه دروغ به پیامبر گناه است . بنا بر این ، اگر ادعاى شما که مى‏گویید پیامبر اکرم ( ص ) خلیفه معیّن ننمود صحیح باشد ، خلفاى راشدین خلیفه پیامبر نیستند!


  • آخرین ویرایش:1390/04/17
آخرین پست ها